Isophthalic Acid

Isobutyl Acetate
April 13, 2017
Isopropyl Alcohol (IPA)
April 13, 2017

Isophthalic Acid

Uses

XXX

IUPAC Names

1,3 Benzene dicarboxylic acid; Benzene-1,3-dicarboxylic acid; ISOPHTHALIC ACID

Common Names

AGIC PIA; Fomrez Series; IPA; Isophthalic acid; PIA; WITCOBOND SERIES

Isophthalic_Acid
CAS Number
121-91-5
EC Number
204-506-4
Chemical Formula
C8H6O4
US Custom Number
---